Mooij Onderzoek

Geslachtsziekten en besmettingsangst

Een historisch-sociologische studie, 1850-1990

Geslachtsziekten en besmettingsangst - Een historisch-sociologische studie, 1850-1990Syfilis, herpes, aids. Door de jaren heen zijn het steeds andere ziekten geweest die de gemoederen beheersten. Maar dat niet alleen, ook de maatschappelijke reacties die geslachtsziekten oproepen en de opvattingen over venerische besmetting veranderen in de loop der tijd. Zij zijn afhankelijk van het medisch weten en kunnen van het moment en worden gekleurd door de heersende seksuele moraal.

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de geslachtsziektenbestrijding in Nederland vanaf 1850 tot 1990. Het geeft een overzicht van de diverse pogingen die ondernomen zijn om het gevaar van geslachtsziekten te beteugelen en toont de veranderende opvattingen over venerische besmetting. De vergelijking tussen de laat-negentiende-eeuwse strijd tegen syfilis en de laat-twintigste-eeuwse reacties op de aidsepidemie brengt opmerkelijke veranderingen aan het licht in het morele denken over seksualiteit, het gezag van de medische wetenschap en de positie van patiënten.

Annet Mooij Geslachtsziekten en besmettingsangst. Een historisch-sociologische studie, 1850-1990 Amsterdam: Boom, 1993.
(Dissertatie, in Engelse vertaling verschenen als Out of Otherness. Characters and Narrators in the Dutch Venereal Disease Debates, 1850-1990. Amsterdam/Atlanta, 1998).

Boeken overzicht