Mooij Onderzoek

Grenzeloos nieuwsgierig

Opstellen voor en over Abram de Swaan

Grenzeloos nieuwsgierig - Opstellen voor en over Abram de Swaan‘Protoprofessionalisering’, ‘onderhandelingshuishouding’ en ‘kunstkunst en gunstkunst’ zijn enkele van de vondsten van Abram de Swaan. Ze zijn tekenend voor de opmerkzaamheid en vindingrijkheid van deze Nederlandse socioloog – en de inburgering van deze termen illustreert hoe ver zijn invloed reikt. De Swaan richt zich niet alleen tot vakgenoten of deskundigen maar tot een breder publiek. Behalve gedegen studies over de opkomst van het psychotherapeutisch bedrijf, de wording van de verzorgingsstaat en de ontvouwing van een mondiaal talenstelsel schreef hij talloze commentaren, columns en essays.
Zelfs in zijn luchtige, speelse stukjes heeft De Swaan het vaak over de kernvraag van de sociale wetenschap: ‘hoe mensen in en aan elkaar zitten’. Hij beziet actuele kwesties op de lange termijn en op wereldschaal maar analyseert ook het binnenwerk van mensen. Naast alles wat hij schreef, maakte De Swaan televisiedocumentaires en werkte hij als psychoanalytisch psychotherapeut. Zijn intellectuele houding is vrijzinnig, ongebonden en kosmopolitisch – maar zijn baan was steeds in Amsterdam. Ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam schreven naaste collega’s en vakvrienden opstellen voor en over hem. Tezamen schetsen ze een portret van een veelzijdige, eigenzinnige en inspirerende man.

Annet Mooij, David Bos en Sonja van 't Hof (red.), Grenzeloos nieuwsgierig
Amsterdam: Bert Bakker, 2007.
Grenzeloos nieuwsgierig is te bestellen bij Bol.com.

Boeken overzicht